8. Sınıf öğrencilerimize, Zaman Yönetimi ve Planlama eğitimi altında, günlük hayatlarını planlayabilmeleri için, ayrıntılı bir programlama eğitimi verilmiştir. Daha sonra öğrencilerimizden, aldıkları eğitimi kaynak alarak, kendi ders çalışma programlarını hazırlamaları istenmiştir.Haydi gelin hayatımızı beraber düzenleyelim.

" Hang Man" is  one of the popular games in our English lessons in Class 3A. We have played it many times to review vocabulary of each unit by using its technological version. My students play it with great enthusiasim.