YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ / KURUCUMUZ

firat ozenBilimsel gelişmelerin ışığında hızla kabuk değiştiren dünyaya adapte olabilmiş nesiller yetiştirebilmek, toplumlar için bir zaruret haline gelmiştir.

Kuşkusuz ki bu kutlu hedefe ulaşabilmenin yolu kusursuz bir eğitimden geçmektedir.

Teknik yeterliliğe erişmiş, global gelişmelerin farkındalığına sahip, sorgulayabilme öz güveni edinmiş, doğaya ve doğanın bileşenlerine duyarlı, aynı zamanda da Türk kültürüne, ahlakına, gelenek ve göreneklerine bağlı bireyler yetiştirebilmek bizim için bir vatandaşlık görevidir.

İşte bu perspektif çerçevesinde, üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde, ilke ve ideallerimizden ödün vermeden, Türk çocuğunun potansiyel kabiliyet ve zekasını harekete geçirebilmek için yola çıktık.

Büyük önderimiz M. Kemal ATATÜRK’ün de ifade ettiği üzere;

“Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz…”

 

FIRAT ÖZEN
CANER ÖZEN EĞİTİM KURUMLARI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI / KURUCU