İlkokul

Öğrencilerimiz akademik kazanımlarını elde ederken, Sosyal Kulüp aktiviteleri ile gelişimleri ve Spor etkinlikleri ile de bedensel gelişimleri desteklenir. Rehberlik biriminin desteğiyle geleceğe güvenle bakılıyor.

 • Akademik Başarı
 • Düşünme Becerisini Kazandırılması
 • Ödev-Etüt Saati
 • İngilizce ve İspanyolca Yabancı Dil Programı
 • Sosyal Faaliyetler
 • Veliler ile İşbirliği

Akademik Başarı

Caner Özen eğitim kurumlarında çocuklarımız, eğitimlerinin ilk yıllarında, “Çoklu Zekâ Kuramı”na uygun olarak, kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda, ilgi duydukları alanda, eğitim-öğretim hayatlarını sürdürme fırsatını bulacaklardır.

Sözel zekâ anlamında;

 • Okuma, dinleme ve anlatım etkinlikleriyle ön bilgilerini sınıfa sunacaklar.

Mantıksal zekâ anlamında;

 • Stratejiler yaratma, olayları örüntülüme ve zamana uyarlanma becerileri kazanacaklar.

Bedensel zekâ anlamında;

 • Ürün tasarlama, modeller yaratma, olaylara dans ve koreografiler uyarlama ve materyaller kullanma yetisi edinecekler.

Görsel zekâ anlamında;

 • Sanat yapıtları yaratma, duvar resimleri tasarlama ve grafik kullanma farklılıklarını yakalayacaklar,

Ritmik zekâ anlamında;

 • Öğrenmeyi geliştirmeye destek için, müzikal destek ile sunular yapmayı kavrayacaklar.

Sosyal zekâ anlamında;

 • Gruplar halinde ya da bireysel olarak kuralları belirleme ve birilerine bir şeyler öğretme rolünü öğrenecekler.

Bireysel zekâ anlamında;

 • Betimleme, yargılama, amacı açıklama ve dönüt alma gibi kazanımlar elde edecekler.

Düşünme Becerisi Kazandırılması

Düşünme; gözlem, tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve diğer yollarla elde edilen bilgiyi kavramsallaştırma, uygulama, analiz ve değerlendirmenin disipline edilmiş şeklidir. Düşünme “mevcut bilgilerden başka bir şeye ulaşma” ve “eldeki bilgilerin ötesine gitme” şeklinde de tanımlanabilir. Bu tanımlardan yola çıkarak, Caner Özen eğitim kurumlarında öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz düşünme türleri;

 • Eleştirel düşünme,
 • Problem çözme,
 • Bilimsel düşünme,
 • Analitik düşünme,

Caner Özen eğitim kurumlarında öğrencilerimize kazandırılan düşünme becerileri sayesinde Merak etme, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme gibi becerilerini geliştirerek, bilimsel düşünme yetenekleri artar.

Ödev – Etüt Saati

İlköğretim öğrencilerimiz ödevlerini ve konu eksiklerini her gün belirlenen saatlerde öğretmenleri eşliğinde okulumuzda tamamlamaktadırlar. Ödev yapımında öğrencinin destek ihtiyacı öğretmen tarafından daha sıkı takip edilerek öğrencinin eksiği ve yanlış bilgiler edinme olasılığı ortadan kalkar.

İngilizce Ve İspanyolca Yabancı Dil Programı

Yabancı dil öğretimi uzun vadeli süreklilik taşıyan ve çocuğun beyin gelişiminde etkili olan bir olgudur. Bu bilinçle kurumumuzda öğrencilerimizi; “Yabancı dil öğrenmek bir eğlencedir” fikrine inandırmak, İngilizce ve ispanyolca, temel dört dil becerisi olan -anlama, konuşma, okuma ve yazmada – kendini en iyi düzeyde ifade edebilir düzeye getirmek, , aktif dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak temel hedeflerimiz arasındadır.

İlköğretim 1,2, 3, ve 4. Sınıflarda yabancı dil eğitimi anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından haftada 10 saatlik programlarda verilir. İlkokulumuzda zorunlu 2. yabancı dil olarak İspanyolca dil eğitimi 3. sınıftan itibaren verilmektedir. Öğrencilerimizin hikaye, roman okuma etkinliklerinin yanında edebi becerilerini ve yaratıcılıklarını kullandıkları öykü yazma, kelime bilgisi geliştirici çalışmalar ve oyun sahneleme gibi aktiviteleri de öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile, her iki dilde de diğer kültür ve yaşamları tanımaları hedeflenmektedir.

Sosyal Faaliyetler

Sosyal ve bedensel etkinlikler her öğrencinin başarısını destekleyen en büyük unsurlardan biridir. Öğrencinin,sosyal aktivitelerde özgüven kazanması ve hayata daha sağlam hazırlanması bu açıdan çok önemlidir.Biz Caner Özen Eğitim Kurumları olarak sosyal ve bedensel etkinliklere bu nedenle çok önem vermekteyiz. Çocuk yaşadığı çevrede daima başkaları ile ilişki halindedir.Çocuk oyunlarının çoğunda sosyal bir yapı vardır.Oyunla çocuk sorumluluklarını ve bireylerin kişiliklerini öğrenir.Oyunla çocuk meslek gruplarını ve onların rollerini kavrar, problem çözmeyi öğrenir.Böylece sosyal ve bedensel gelişmeyle toplumsallaşmayı , başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duymayı,kendi hak ve özgürlüklerini korumayı ,yardımlaşmayı paylaşmayı ,kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenir.Hayal gücü,el-göz koordinasyon becerileri gelişir.

Veliler İle İşbirliği

Okulumuzda rutin veli toplantılarının yanı sıra her öğrenciye özel olarak bir toplantı daha gerçekleştirilerek öğrencinin birebir kontrolü sağlanır.