İlkokul

2/A sınıfı öğrencileri, matematikte eşitlik kavramını somutlaştırmak için önce bir kâğıdı iki eşit parçaya bölüp sonra ikisine de eşit değerler verdiler. Son olarak eşitliğin iki kolunun birbiriyle yer değiştirdiğinde eşitliğin bozulup bozulmadığını sorgulayarak sonuca ulaştılar.