İlkokul

İlkokul öğrencilerimiz Rehberlik dersinde mahremiyet konusunu “Kırmızı Çizgi” kitabı eşliğinde işlediler. Kitap okunduktan sonra ise öğrencilerimiz kendi kırmızı çizgilerini belirledikleri etkinliği yaptılar.

İçerik:
Vücudumuzun hemen her yeri (bazı bölgelerde görünmeyecek kadar küçük olsa bile) kıllarla kaplıdır. Parmak uçları ve ayak tabanlarında ise durum farklıdır. Bu bölgelerde tüy bulunmaz. Kıl olan yerlerde yağ tabakası da vardır. Eğer yoksa doğal olarak yağ tabakası da olmayacağından bu bölgelerde su, bir tabakayla karşılaşmadığı için derinin altına girer. Su girdiği alanda genleşme oluşturarak büzülme yaratır.
 
Boyalar nasıl üretilir?
Boyalar 4 ana bileşenden oluşur. Pigment. çözücü, reçine ve katkı maddeleri. Reçine, boyanın tüm pigmentlerini bir arada tutan bağlayıcıdır. Katkı maddeleri, küf ve mantarı önler,  daha hızlı kuruma ve kabarmamayı sağlar. Çözücüler pigment ve reçineyi birbirine bağlar. Pigmentler boya rengi ve parlaklığı için kullanılır.