Okulumuzda zorbalık davranışlarının önüne geçebilmek adına, 6 oturumdan oluşan bir psikososyal seminer programı uygulanmıştır. Her oturumda farklı sunum ve etkinlikler içeren program öğrencilerimize farkındalık kazandırmak amacı ile oluşturulmuştur.