4/A sınıfı Beceri Temelli Fen dersinde Elektro mikroskopla bitki hücresini inceledi