5. Sınıflarımız ile sosyal bilgiler dersinde kil tablet yaptık ve çok eğlendik