Recycling

Recycling !
In order to remind our students of the importance of recycling and to improve this in English, we asked our students to prepare English recycling panels and present them with each other. When our students learned new words, they created awareness on recycling.
 
Geridönüşüm !
Geri dönüşümün önemini hatırlatmak ve bu konuyu İngilizce ile pekiştirmek için, öğrencilerden İngilizce geridönüşüm panosu hazırlamaları ve hazırladıkları panoları  sunmaları  istenmiştir. Böylece öğrencilerimiz yeni kelimeler öğrenirken, geri dönüşüm konusuna da farkındalık yaratmışlardır.